Handelingsperspectief hittestress: op zoek naar koele plekken in de stad

11 jun

Op zoek naar koele plekken in de stad

Op 25 mei is het rapport ‘De hittebestendige stad – Een koele kijk op de inrichting van de openbare ruimte' aangeboden aan Deltacommissaris Peter Glas. In dit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (Onderzoeksprogramma Urban Technology), Hanzehogeschool Groningen, Wageningen Environmental Research en Tauw staan richtlijnen die een handelingsperspectief bieden voor gemeenten. Eén van die richtlijnen is het zorgen voor koele plekken in de stad. Samen met onder andere de gemeente Apeldoorn hebben we hiervoor verschillende mogelijkheden verkend.

Lees hier het hele artikel.