Hittestress in beeld

20 nov

Hittestress in beeld

Een vervelend gevolg van klimaatverandering is hittestress. Vooral in steden loopt de temperatuur sterk op, met zelfs 8 graden verschil met het platteland. De leefbaarheid van steden staat daardoor steeds meer onder druk. Reden genoeg om daarop in te grijpen, maar waar dan en hoe?

Van Gelder heeft een methode gevonden om hittestress inzichtelijk te maken. Bekijk de video en zie hoe dat werkt.