Kinderen ontwerpen eigen 3D klimaat schoolplein met behulp van serious gaming

11 jun

Kinderen ontwerpen eigen 3D klimaat schoolplein

Groene schoolpleinen maken kinderen slimmer, creatiever en fitter en dragen ook nog eens bij aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Tauw heeft samen met de provincie Overijssel de serious game ‘Ontwerp je klimaatschoolplein’ ontwikkeld, waar alle scholen in Nederland mee aan de slag kunnen. Met deze game kunnen kinderen hun eigen 3D klimaatschoolplein ontwerpen.

Groen in de buitenruimte speelt niet alleen een belangrijke rol bij het creëren van een prettige leefomgeving, maar ook bij klimaatadaptatie en het verbeteren van biodiversiteit. Daarom past het vergroenen van schoolpleinen binnen het beleid van veel provincies, gemeenten en waterschappen en is er veelal subsidie voor beschikbaar. Met de serious game ‘Ontwerp je klimaatschoolplein’ kunnen kinderen op een leuke, interactieve manier zélf hun eigen groene schoolplein ontwerpen.

Deze game (ontwikkeld in samenwerking met Twinsense, provincie Overijssel, IVN Overijssel, Stichting Springzaad, Natuur en Milieu Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta) heeft onlangs De Vernufteling Publieksprijs in de wacht gesleept. Tijdens het ontwikkelproces is de game uitgebreid getest op een basisschool in Deventer. Daar is het educatieve spel met enthousiasme ontvangen. Ook partijen die onlangs tijdens de officiële lancering zelf met de game aan de slag konden, reageerden uitermate positief.

Voor wie is deze game bedoeld?
De serious game is geschikt voor alle organisaties die een groen schoolplein willen realiseren en kinderen willen betrekken in het ontwerpproces. Dit kunnen overheden zijn, maar ook schoolbesturen, vastgoedontwikkelaars, hoveniers en (landschaps)ontwerpers.

Belangrijkste voordelen van de serious game
De game creëert bewustwording bij kinderen over (hoe om te gaan met de gevolgen van) klimaatverandering. De game speelt in op lokale omgevingsfactoren: kampt een school met wateroverlast dan moeten kinderen extra punten scoren op waterberging.
Kinderen worden actief betrokken in het ontwerpproces. De user interface van de game is eenvoudig, gebruikersvriendelijk en sluit naadloos aan op de belevingswereld van kinderen.
Kinderen krijgen inzicht in de (on)mogelijkheden van het ontwerp. Ontwerpregels, zoals verplichte zachte ondergronden onder bepaalde speelobjecten, zijn verwerkt in de game.

Hoe werkt de game?
De serious game is gebouwd in een webomgeving en bestaat uit een invoerportaal en een ontwerpportaal. Dit werkt als volgt:

Stap 1: bepalen van het ontwerpgebied
In het invoerportaal tekent de leerkracht het eigen schoolplein in en vult aan de hand van vragen in wat de ambities en opgaven zijn op het gebied van water, hitte, droogte, biodiversiteit en hergebruik.

Stap 2: aan de slag met het ontwerp
In het ontwerpportaal gaan de kinderen zelf aan de slag met het ontwerpen van hun schoolplein. Daarbij kunnen ze kiezen uit verschillende herkenbare ondergronden, (natuurlijke) speeltoestellen en planten. Tijdens het ontwerpen krijgen zij direct begrijpbare feedback over de effecten van hun keuzes op de klimaatambities. Als ze tevreden zijn met het ontwerp én voldoen aan de klimaatambities, is het ontwerp klaar en kan het met anderen gedeeld worden.