Van Gelder realiseert duizend ton CO2-reductie in Amsterdam

25 nov

Electrificatie van het materieel

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft een dashboard ontwikkeld, waarin realtime de CO2-uitstoot en reductie van een project wordt berekend. Het innovatieve dashboard is voor het eerst ingezet in de Samenwerkings Overeenkomst (SOK) Grote Werken met de gemeente Amsterdam. Deze week werd duidelijk dat maar liefst 1000 ton CO2-reductie is gerealiseerd bij het groot onderhoud van wegen in Amsterdam.

Duizend ton CO2 is te vergelijken met de uitstoot van 7000 personen die naar Parijs vliegen of het verbranden van 338.000 liter diesel. Van Gelder zet in Amsterdam vol in op emissieloos werken. Dat leverde een CO2-besparing op van bijna 70% ten opzichte van traditionele werkzaamheden. Daarmee heeft Amsterdam haar klimaatdoelstelling van 2030 (<48% besparing t.o.v. 1990) nu al ruim behaald op de werken van Van Gelder.

Resultaat
Het grootste resultaat in Amsterdam werd behaald door het elektrificeren van het materieel. Zo wordt gewerkt met een elektrische graafmachine ‘de Ecodigger’ en rijden alle materieelstukken die niet elektrisch zijn, op biobased diesel. Qua asfalt wordt gebruikgemaakt van duurzame asfaltmengsels, waaronder een deklaag van 60% gerecycled materiaal. Maar ook bij alle andere gebruikte materialen wordt gekeken of ze nóg milieuvriendelijker kunnen. Door met duurzame asfaltmengsels te werken, is minder materiaal nodig voor dezelfde constructie en dus ook minder transport. Dat draagt allemaal bij aan veel minder CO2-uitstoot.

Vooroplopen
Van Gelder is de eerste aannemer die realtime de voortgang ten opzichte van duurzaamheidsdoelstellingen meetbaar maakt. Middels het data gedreven dashboard is het bedrijf volledig in controle over zijn CO2-uitstoot. Het realtime meten van CO2-reductie is volgens Van Gelder slechts het begin. Ondertussen gaat men aan de slag om ook stikstofdepositie meetbaar te maken. Van Gelder wil vooroplopen in de markt en zich echt verbeteren door data uit het verleden te analyseren en bij te blijven sturen. Het bedrijf investeerde vorig jaar nog vijf miljoen in duurzaam materieel.