Wateroverlast, planten of verzuipen!

15 jan

Een kletsnatte winter in 2020

We hebben een kletsnatte winter achter de rug. Regenwater stroomde onophoudelijk door de riolen, gemalen pompten op volle kracht het hemelwater naar de zeeā€¦ en alsnog liepen straten, grasvelden, kelders en kruipruimtes onder water. We zijn gewend aan het idee dat onze omgeving maakbaar is en dat we alles kunnen oplossen met technische maatregelen, waarmee we vaak tegen de natuur in werken. Door klimaatverandering zullen we steeds vaker te maken krijgen met extreem weer en wordt het tijd om het over een andere boeg te gooien. Wat als we nu eens gaan samenwerken met de natuur om wateroverlast tegen te gaan?

Vooral februari 2020 was een natte maand; er viel gemiddeld 136 millimeter regen tegenover normaalgesproken rond de 55 millimeter. Riolen konden de grote hoeveelheid water niet aan en overstroomden. Soms kwam het water via het riool in de huizen weer omhoog. Straten, wegen, kelders en kruipruimtes liepen onder. Stoeptegels dreven op het trottoir. De wateroverlast zorgde voor waterschade in woningen en verzakking van wegen en verharding. Door klimaatverandering wordt extreem weer steeds normaler. Volgens het KNMI zal extreme neerslag tot vijf keer zo vaak voorkomen in 2050

Meer weten? Klik hier: https://donkergroep.com/nl/wateroverlast