Wijk De Akkers in Schiedam klimaatadaptief

24 nov

Participatie is de norm

De wijk De Akkers in Schiedam is de afgelopen jaren verzakt. Hoog tijd om dit te herstellen en de wijk op te hogen. De gemeente ziet daarbij direct de kans om De Akkers direct klimaatadaptief te maken. En daar helpt Aannemingsmaatschappij Van Gelder bij.

De Akkers wordt opgehoogd en groener ingericht om hittestress tegen te gaan en regenwater in de grond te laten verdwijnen in plaats van af te voeren. En bij dit project is participatie de norm.

Buurtparticipatie
Het werk wordt uitgevoerd waarbij de bewoners een belangrijke rol vervullen. Zij zijn tijdens het traject enorm betrokken bij de werkzaamheden. We leggen hen nu niet uit wat we gaan doen, maar we laten hen meebeslissen. De gemeente heeft namelijk de ambitie om de wijk te vergroenen en klimaatadaptief te maken. En daar zijn de bewoners voor nodig. Door middel van een gebiedsportaal en een enquête krijgen we inzicht in wat de bewoners belangrijk vinden.

De bewoners gaan zelf ook aan de slag om de ambitie van de gemeente waar te maken. Want bij het ophogen van de wijk, moeten de tuinen ook omhoog. Bewoners moeten hun tuin dan zelf weer aanplanten.

Bouwteam
De gemeente koos voor een aanbesteding zonder de klassieke opdrachtgever – opdrachtnemer, maar een aanbesteding waarin alleen het taakstellend budget en een ambitiedocument bekend waren. En waarbij de vraag centraal stond hoe men optimaal gebruik kan maken van elkaars sterke punten.

Omgevingsmanager William Verbij is vanuit Van Gelder betrokken bij dit project en is dan ook enthousiast over dit project: “Dit bouwteam is een lange termijn relatie met mensen die je niet kent.” Uniek is dat het voortraject in opdracht van de gemeente Schiedam door de Stijlgroep (landschapsarchitect) is opgezet. Dat bureau begeleidt het project in opdracht van ons ook verder tijdens de ontwerpfase. Ook werken we samen met de gebiedsmanagers en een ingenieursbureau. “Fijn om in zo’n goed en mooi bouwteam zulke gave dingen te mogen realiseren voor mensen!”