Klimaatbestendigheid in uitvoering

Bekijk onze projecten waarmee steden en projecten klimaatbestendiger zijn gemaakt

Wilt u meer weten? Neem dan snel contact met ons op. Stuur een mail naar info@mijnstadklimaatbestendig.nl of bel ons op 085-0471014

Monitoring pilot met innovatieve waterberging op U-platform Schiphol

Monitoring pilot met innovatieve waterberging op U-platform Schiphol

Heijmans heeft in opdracht van Schiphol het U-platform, één van de locaties waar vliegtuigen tijdelijk kunnen parkeren, uitgebreid. Daardoor is de hoeveelheid verhard oppervlak toegenomen. De nieuw aanlegde verharding moet conform het beleid van het Hoogheemraadschap van Rijnland gecompenseerd worden met de aanleg van open water, tenzij voldoende kan worden aangetoond dat alternatieve waterberging goed functioneert. Dan kan het aantal m2 open water ter compensatie worden gereduceerd.

Uniek waterbergingssysteem
In dat kader wordt een pilot uitgevoerd waarbij een innovatieve waterberging - als alternatief voor de aanleg van open water - is aangelegd, die intensief gemonitord moet worden. Tauw heeft het meetnet ingericht voor de monitoring van deze innovatieve waterberging op het nieuw gerealiseerde U-Platform.

Om het regenwater te kunnen bergen, hebben Syntraal (dochteronderneming van Tauw), Heijmans, De Haan Consult en Schiphol een uniek systeem ontworpen. Daarbij wordt het regenwater op het U-platform in 3 bergingssystemen (een extra grote lijngoot, een AquaBase fundering en een WAVIN krattenveld) vastgehouden en vertraagd afgegeven aan het oppervlaktewater.

Intensieve monitoring
De werking van dit systeem wordt de aankomende 2 jaar intensief gemonitord. Hierbij vinden metingen van de waterstanden in de bergingsvoorzieningen plaats en debietmetingen van de vertraagde afvoer naar het oppervlaktewater. Deze metingen worden verricht met MeetH20 sensoren en een KROHNE debietmeter, waarna de resultaten automatisch worden doorgestuurd naar een centrale portal (Stream Webscada van Datawatt). Zo is de werking van het systeem 24/7 online te volgen.  

Leerzaam en circulair groen schoolplein met vermaak voor elk kind bij De Sterrenschool

Leerzaam en circulair groen schoolplein met vermaak voor elk kind bij De Sterrenschool

Dat kinderen van nu kunnen opgroeien in een leefbare wereld voor mens, dier en plant is een belangrijke reden dat Donker Groep duurzaamheid en circulair werken als leidende principes hebben. Deze uitgangspunten komen samen in het nieuwe, groene schoolplein van De Sterrenschool in Hilversum.

Openbare basisschool De Sterrenschool is gevestigd in een nieuw gebouw dat in september 2019 is geopend. Het gebouw is volledig duurzaam en circulair. Dit geldt ook voor het vernieuwde groene schoolplein, dat is ontworpen door Donker Design en gerealiseerd door Donker Groen. Het oude, grijze plein met zandbak heeft plaatsgemaakt voor een ‘groen’ plein dat aansluit bij de spelbehoeftes van kinderen, voorzien van circulaire en duurzame elementen.

‘We hebben als Donker Groep al jaren de focus op circulair werken,’ vertelt Alvin Riga, senior ontwerper bij Donker Design. ‘Onze ruime kennis en ervaring hierin konden we uitstekend toepassen voor de realisatie van dit duurzame en circulaire groene schoolplein. Zoals in het geval van de klimmuur. We hebben deze gemaakt van een hergebruikt L-element en hergebruikte klimgrepen, wat past binnen de circulaire gedachtengang.’

Ook een deel van de tegels van het vroegere schoolplein zijn hergebruikt. ‘Er is overigens alleen verharding toegepast op de delen van het plein waar dit noodzakelijk is. Onder de grond is een waterinfiltratiesysteem gerealiseerd. Regenwater afkomstig van het plein en gebouw wordt hierin gebufferd en zakt vervolgens langzaam de bodem in.’

Regenwater in huis in Ecodorp Boekel

Regenwater in huis in Ecodorp Boekel

Bij de drie wooncirkels op Ecodorp Boekel worden momenteel regenwatersystemen geplaatst. Het regenwater wordt opgevangen in tanks en zal gebruikt worden voor het spoelen van de toiletten en voor de wasmachines. Daarmee besparen de bewoners 40% op kostbaar, heerlijk drinkwater van Brabant Water en zorgen ze ervoor dat er geen waardevol regenwater in het gemeentelijk riool terecht komt (waar zij trouwens niet op aangesloten zijn). Het regenwater komt waar het thuishoort, in de bodem. Maar eerst gaan ze het gebruiken waar ze kunnen.

Regenwater van het dak
De dakoppervlakte per cirkel bedraagt ongeveer 600m² en daarmee kan jaarlijks ca. 400m³ aan regenwater worden opgevangen. Dat is goed voor 100.000 toiletspoelingen of 10.000 wasbeurten. Dit regenwater wordt per wooncirkel opgevangen in drie tanks van 10m³ (zie foto), oftewel er is een voorraad voor ongeveer een maand. De cirkels hebben wel groendaken, waardoor een deel van het water door de planten opgenomen worden en in het substraat blijft. Maar het gebruik van een groendak heeft zo ontzettend veel voordelen bij alle weersextremen, dat dit nadeel op de koop wordt toegenomen.

Toegepaste techniek van Mijn Waterfabriek
Het regenwatersysteem bestaat uit regenwatertanks, een pompsysteem en een filterinstallatie. Voor de regenwatertanks heeft Mijn Waterfabriek gekozen voor beton. De voordelen daarvan zijn de stabiliteit, de lange levensduur en de positieve invloed op de waterkwaliteit. De mineralen in de wand reduceren de kans op biologische ontwikkeling van het regenwater, in combinatie met de lage ondergrondse temperatuur en het feit dat er geen lichttoetreding is.
Een dubbel uitgevoerd pompsysteem zorgt voor de waterdruk naar de toiletten en wasmachines in de gehele wooncirkel. Deze schakelen volautomatisch over op drinkwater als het niveau in de tanks te laag wordt.
De filterinstallatie is een actief koolfilter. Deze zorgt voor ontkleuring van het regenwater en dat is noodzakelijk omdat het groen dak zorgt voor enige verkleuring van het afstromend regenwater.

United Care koploper bij unieke aanpak regenwateroverlast bedrijventerrein Euvelgunne

United Care koploper bij unieke aanpak regenwateroverlast bedrijventerrein Euvelgunne

Valt er veel regen, dan is de wateroverlast bij ons bedrijf snel groot. Net als op heel bedrijventerrein Euvelgunne, trouwens. Het huidige rioolstelsel kan het water niet aan. De Gemeente Groningen en Mijn Waterfabriek wilden deze wateroverlast op unieke, natuurlijke wijze aanpakken. Nu vloeit ons schoon regenwater natuurlijk af, via een ondergrondse waterberging. Ook hebben we een groen dak, dat ons pand ‘s zomers ook nog eens heerlijk koel houdt.

Natuurlijk in beweging
Natuurlijk in beweging, is ons motto. Wij geloven in natuurlijke oplossingen. Want natuurlijke oplossingen zijn duurzaam, die dragen bij aan een betere wereld voor onszelf en de generaties die na ons komen. Hierin willen wij koploper zijn omdat wij ervan overtuigd zijn dat een betere wereld bij jezelf begint. Bij elk mens, elk huishouden en elk bedrijf. Doen we allemaal een beetje, dan doen we samen heel veel!

Hemelwater hoort niet in het riool
Schoon regenwater stroomt op bedrijventerrein Euvelgunne zo het vuilwaterriool in. Maar hemelwater hoort niet in het riool. Want dat betekent vervuiling bij de bron die eenvoudig te voorkomen is en die niet veel later weer gezuiverd moet worden. Dat brengt onnodig energieverbruik en kosten van rioolzuivering met zich mee. Zorg je ervoor dat schoon regenwater terechtkomt in oppervlaktewater of grondwater, dan los je niet alleen de wateroverlast op. Daarmee bespaar je ook nog eens op energieverbruik en emissies.

Lees hier het hele artikel.

Betondorp Rainproof

Betondorp Rainproof

 

In Amsterdam "betondorp", daar waar Johan Cruijff opgroeide, leverde Wavin diverse systemen voor de hemelwateropvang. O.a.. de Qbic Plus is hier toegepast het modulaire, inspecteerbare en snel te plaatsen krattensysteem van Wavin Nederland. Hiermee is "Betondorp" klimaatbestendig en wordt het regenwater op een efficiënte en snelle manier terug gegeven aan de grond. Van Gelder Groep BV tekende voor de infra-structuur en legde niet alleen de kratten maar was ook verantwoordelijk voor de riolering, gas en electriciteitskabels.

Regenwatermanagement bij distributiecentrum Wehkamp

Regenwatermanagement bij distributiecentrum Wehkamp

Vooral het aantal m2 dakoppervlak maakt dit project bijzonder. Gert Hoogeboom: “We hebben wel vaker projecten van deze omvang. Maar de naam Wehkamp, zeker op deze zichtlocatie aan de A28 maakt van dit project een mooie showcase. Als je niet dagelijks te maken hebt met regenwatermanagement, sta je er waarschijnlijk niet zo bij stil wat zo’n groot oppervlak betekent. Maar bij het nieuwe distributiecentrum van Wehkamp moet er tijdens hoosbui al gauw 5 badkuipen water per seconde worden afgevoerd. Dat water komt onder hoge druk door de buizen. Als je hiervoor normale putten neemt, ben je zo je deksels kwijt.”
 
Meer informatie vindt u achter deze link.
Brabant Wonen verduurzaamt woningen met een regenwatersysteem

Brabant Wonen verduurzaamt woningen met een regenwatersysteem

Ongeveer de helft van alle woningen zijn in handen van woningcorporaties. Deze hebben daarmee een grote verantwoordelijkheid en kunnen een grote bijdrage hebben aan het klimaatbestendig inrichten van hun stad.

Brabant Wonen geeft het goede voorbeeld. In Oss is een demowoning geheel gerenoveerd en verduurzaamd. De woning is voorzien van een duurzaam energiesysteem én van een regenwatersysteem. De nieuwe huurder kunnen dus genieten van duurzaam water in hun woning. Met het regenwater kunnen ze hun toiletten spoelen, de was draaien, de ramen en de auto wassen en de tuin sproeien. En dat is erg plezierig, want regenwater is schoon, zacht en gratis.

De tuin van Jan

De tuin van Jan

Stedebouwkundig ontwerper Peter Ulle betrekt Donkergroen bij het ontwerpen van een wijkspeelplaats waarin ruigheid en natuurlijke elementen de boventoon mogen voeren. Locatie: Stadsdeel Westerpark, Amsterdam. Onze specialisatie op het gebied van bestrating, waterhuishouding en groenaanleg blijkt voor Ulle de belangrijke meerwaarde die hij zoekt in een sparringpartner en uitvoerder. We steken het plan in volgens onze filosofie van Natuurlijk spelen. Een filosofie die naadloos aansluit op de levenshouding van schilder, beeldhouwer en schrijver Jan Wolkers. Want ook Wolkers liet kinderen graag op speelse en onderhoudende wijze kennismaken met de verrassingen van Moeder Natuur. De speelplaats is dan ook een eerbetoon aan de onlangs overleden kunstenaar. Het is alsof zijn ‘achtertuin’ voortleeft in deze bijzondere kind- en diervriendelijke speeltuin, midden in de hoofdstad.
 
Ontwerp
Heuvels en een waterloop met vijver kenmerken het terrein dat uitnodigend is voor kinderen van verschillende leeftijden. In het vijverbassin wordt het hemelwater opgevangen en deels verspreid in een plas-drasgebied zodat het natuurlijk pijl gehandhaafd blijft. Op de heuvel pompen kinderen het water uit de vijver op en laten het via een watertrap met drie schelpachtige bassins en de waterloop terugvloeien. Opvallend is ook de ruige omheining: een schanskorf is gevuld met puin waar sedum en vetplantjes zich vastklampen. Langzaam bedekt de natuur zo de stenen muur. Vanuit de woningen is echter niets te zien van de steenslag: daar is schanskorf gevuld met grauwacke, een natuursteen die ook ruw maar toch netjes oogt.
 
Bijzondere oplossing
Kronkelige houten palen vormen fraaie klimtorens en slingerpaadjes leiden de kinderen naar de verschillende delen van de tuin. Al struinend komen ze bijvoorbeeld langs het dierenhotel: een overkapping waaronder stukken hout, voorzien van geboorde gaatjes, nonchalant liggen opgestapeld. Een waar ‘Hilton’ voor bijen en ander rondvliegend volk. Aan de voet van de schanskorf zijn inhammen gemaakt voor kruipende speeltuinbezoekers: de kleine luiken nodigen egels uit om zich te nestelen. Deze en andere details zijn de toevoegingen waarvan de harten van de kinderen én van onze ontwerpers harder gaan kloppen. Het zijn de details die de tuin onderscheiden van menig andere wijkspeelplaats.
 
Blijvend resultaat
Volgens de gemeente is de Jan Wolkers speeltuin echt een succes. Er wordt graag en veel gespeeld in dit ruige, groene kinderparadijsje. Een plek waar, temidden van Amsterdamse bakstenen, beton en verkeersdrukte, de natuur en de kinderen het voor het zeggen hebben.
Borders in de Batjanstraat

Borders in de Batjanstraat

De Batjanstraat was een brede wandelstraat (ong. 20m breed). Op enkele solitairen na was het een geheel verharde weg met aan weerszijden hoge gebouwen.
 
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost heeft daarom een ontwerp gemaakt voor een parkachtige straat. Donkergroen heeft deze ambitie omgezet in een beplantingsplan en heeft de plantvakken gerealiseerd. Het groen zorgt niet alleen voor een betere infiltratie van het regenwater en een koelere stad. De bloemrijke strook geeft ook een kwaliteitsimpuls aan de belevingswaarde van het openbaar groen en de sociale samenhang in de wijk.
 
Tegels eruit, plantvakken erin
In de nieuwe situatie is er een parkachtige straat ontstaan. In de middenstrook van het straatprofiel zijn borders van 8,5 meter breed. Daarnaast zijn tegen de gebouwen aan weerszijden van de straat smalle borders gemaakt van 1,4 meter breed.
 
Bij de inrichting van de plantvakken is gekozen voor een sterk assortiment vaste planten. Diagonale lijnen met rood, geel en blauw bloeiende planten gecombineerd met siergrassen geven een aantrekkelijk beeld.
In de smalle borders aan de gevel zijn lange vakken gemaakt waarin telkens een bodem bedekkende soort is gecombineerd met een solitair voor de extra sierwaarde.
 
Er is met blauwe accentlijnen in de bestrating een wandelroute aangegeven over de straat, en  aangrenzende straat zodat er een wandelroute ontstaat. Langs deze ‘paden’ zijn tevens bankjes geplaatst voor de recreant en passant.
Het Park en de Tuin van Darwin

Het Park en de Tuin van Darwin

Het Park en de Tuin van Darwin liggen aan het Darwinplantsoen. De prachtige bomen in het park hadden enorm te lijden bij hevige regenval. De afdeling Groen van stadsdeel Oost heeft daarom in overleg met vereniging Vrienden van het Park van Darwin wadi's en speelse heuvels laten aanleggen door Donkergroen. Het water kan dan naar de wadi’s stromen en worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. De bovengrond is gemengd met zand voor betere doorlaatbaarheid. En de wadi’s en heuvels zijn met kleine struikjes beplant. In een van de wadi's blijft water staan om allerlei vegetatie en fauna aan te trekken. De biodiversiteit van het park zal hierdoor worden versterkt.
 
Rainproof ontwerp
De tuin moet natuurlijk ook  rainproof zijn: bij het beheer wordt daar rekening mee gehouden. De tuin is ontworpen door Hans Warnau in 1952 en uitgevoerd in 1963. Het is een oase van rust, kleur en diversiteit.
Ontwerp wijkpark samen met bewoners en gebruikers

Ontwerp wijkpark samen met bewoners en gebruikers

Voor gemeente Tilburg is door Tauw en Van Gelder samengewerkt met bewoners, bedrijven en zorginstellingen aan het ontwerp van wijkpark Thomas van Aquinostraat. Een prachtig project, waarbij samenwerking, 3d-visualisatie, tiny forest, beleving, welzijn, duurzaamheid, biodiversiteit, hittestress en klimaat als uitgangspunt zijn genomen.

Klik hier voor meer informatie

Minder regenwater overlast op Schiphol

Minder regenwater overlast op Schiphol

Het vastgoedbedrijf van Schiphol bouwde in 2017 een nieuw mortuarium met BREAAM Outstanding kwalificatie. Het gehele pand werd daarbij voorzien van een groen dak, zodat 60% van het regenwater vastgehouden en verdampt wordt. Het overige regenwater wordt gebruikt voor toiletspoeling. 

Een prachtig voorbeeld van een groenblauw dak dus. En Schiphol vaart er wel bij, want verharding maakt plaats voor groen.

Klik hier voor meer informatie.

Circl: groene oase op de Zuidas

Circl: groene oase op de Zuidas

Vanuit de wetenschap dat een groene omgeving helpt bij stedelijke uitdagingen zoals het voorkomen van hittestress, droogte en wateroverlast is rondom het hoofdkwartier ABN AMRO en het circulaire paviljoen Circl een groene oase ingericht. Tegelijkertijd komt uit vele onderzoeken naar voren dat mensen zich beter voelen in een groene omgeving. Ze voelen zich mentaal beter, zijn minder vaak ziek en zijn productiever.

Klik hier voor meer informatie

Een dijk van een buffer

Een dijk van een buffer

Ritchie Bros is 's werelds grootste veilingbedrijf van zwaar industrieel materieel. Eén van de 11 uitgestrekte veilingterreinen is gelegen in het Noord-Brabantse Moerdijk. In 2009 gaf het regionale waterschap Ritchie Bros opdracht om de afwatering van het terrein aan te pakken. Wavins specialistische kennis over het infiltreren, afvoeren en bufferen van wter kwam goed van pas.

Lees hier meer over dit project.

Wadi Harkstraat: groen gras, ook tijdens droogte

Wadi Harkstraat: groen gras, ook tijdens droogte

Van een betonnen plein naar een groene, functionele openbare ruimte is natuurlijk al een win-win situatie. Nog leuker is om te zien dat de wadi, dankzij de langzame infiltratie van regenwater ook in droge periodes er heel mooi bij staat! De bloemen staan zelfs na drie weken zonder regen, vol in bloei en het gras is groener dan groen. In vele delen van de stad is het gras droog en geel, maar daar hebben ze in Betondorp dankzij deze wadi geen last van.

Klik hier voor meer informatie.

Hittestress de Brink Deventer in beeld

Hittestress de Brink Deventer in beeld

Gemeente Deventer heeft voor de Brink in Deventer de hittestress in beeld gebracht en het effect van wel of geen aanwezigheid van groen- en waterstructuren inzichtelijk gemaakt. Het belang van de groen- blauwe structuren in onze werk- en leefomgeving wordt hiermee nogmaals onderstreept.

Klik hier voor meer informatie

700.000 liter waterbesparing door gebruik van regenwater

700.000 liter waterbesparing door gebruik van regenwater

Het Waterschap Zuiderzeeland verduurzaamde in 2017 haar hoofdkantoor in Lelystad en paste daarbij een regenwatersysteem toe met een zeer fraai resultaat. Het mes snijdt aan twee kanten: naast de forse besparing op drinkwater wordt het regenwater van het dak wordt niet meer afgevoerd en kan dit dus niet langer voor overlast zorgen. 

Klik hier voor meer informatie.

Wateroverlast op straat, kosten schade versus kosten aanpak

Wateroverlast op straat, kosten schade versus kosten aanpak

Gemeente 's-Hertogenbosch heeft met het uitvoeren van een klimaatscan de grootste knelpunten van water op straat situaties bij extreme neerslag inzichtelijk gemaakt. Door naast de kosten voor aanpak van deze knelpunten ook de schadekosten uit te werken bleek maar weer eens dat voorkomen beter is dan genezen. In 85% van de gevallen bleek de aanpak van het probleem goedkoper dan de uit te betalen schadevergoeding. Daarnaast bleek de toepassing van de WaterOverlastLandschapsKaart (WOLK) zeer accuraat en goed overeen te komen met de praktijk.

Klik hier voor meer informatie

Duurzaam regenwater-beheer voor Hornbach Zwolle

Duurzaam regenwater-beheer voor Hornbach Zwolle

Klussers in Zwolle kunnen hun hart ophalen. Bouwmarkt Hornbach heeft hier namelijk een gigantisch nieuwe vestiging gebouwd. Qua verhard oppervlak is het - inclusief de parkeerplaats - bijna 34.000m2. Hoe integreer je duurzaam regenwaterbeheer in zo'n project? Daarbij kwam de expertise van Wavin goed van pas.
 
Lees hier meer over dit project.
Laan van Spartaan: waterdoorlatende verharding

Laan van Spartaan: waterdoorlatende verharding

Bij de bouw werd er gevraagd een bijzondere daktuin te ontwerpen en realiseren op de eerste verdieping. Namelijk een 250m2 gemeenschappelijke daktuin voor studenten. In het ontwerp van de daktuin is er een aansluiting gezocht bij het openbaar gebied. De lijnen van het groen op straatpeil lopen door in de plantenbakken op het dak. Tussen de plantenbakken is wandelruimte en is er een grotere ruimte voor het organiseren van evenementen door de bewoners.
Op dit dak wordt gebruik gemaakt van een rubberen gietvloer. Deze is vlak, geluidsarm en laat water door naar de drainerende laag die het water afvoert naar het hemelwaterriool.

Klik hier voor meer informatie.

Duurzaam regenwatertransport

Duurzaam regenwatertransport

De ondernemers op bedrijventerrein De Geer in Oss krijgen een nieuwe buur. In opdracht van investeerder Montea realiseert Bouwbedrijf van der Maazen een nieuw, reusachtig distributiecentrum dat zal worden verhuurd aan Vos Logistics. Het pand wordt gebouwd volgens de BREEAM duurzaamheidsnormen. Infiltratie van regenwater is daarbij één van de eisen.
 
Lees hier meer over dit project.
  • tauw-logo
  • Wavin_Logo
  • mijnwaterfabriek-logo
  • Donker-Groep
  • vangelder-logo