In steden kan het wel 10 graden warmer zijn dan in het buitengebied

En dat gaat ten koste van de leefbaarheid

Uit infraroodbeelden van satellieten blijkt dat binnensteden en bedrijventerreinen daar het meest mee te kampen hebben. Ze hebben veel verharding, weinig groen en zeker op bedrijventerreinen veel platte, bitumen daken. Het kan er wel 10 graden heter worden dan in het buitengebied en dat merk je in het toenemend water- en energieverbruik voor koeling en in de afnemende productiviteit van medewerkers. Met oplossingen als meer groen, minder verharding, groene daken, en zelfs materiaalkeuze kunnen wij als groensector die temperaturen aanzienlijk omlaag krijgen.

  • tauw-logo
  • Wavin_Logo
  • mijnwaterfabriek-logo
  • Donker-Groep
  • vangelder-logo