Gemeenten, projectontwikkelaars en bedrijven

We helpen u graag!

Om de klimaatverandering en/of versnelling daarvan niet nog groter te maken, moeten diverse CO2 uitstoot reducerende bronmaatregelen worden uitgevoerd. Anderzijds zullen we onze werk- en leefomgeving aan moeten passen aan de effecten van klimaatverandering (adaptatie maatregel). Dit is niet alleen een  taak van de overheid, maar een opgave voor ons allen! Hiervoor is een grote verandering noodzakelijk in het traditionele denk- en werkproces en is een integrale aanpak en uitvoering van maatregelen noodzakelijk.

Gezamenlijk kunnen wij een totaaladvies en uitvoering leveren voor de inrichting van een klimaatbestendige, veilige, gezonde en duurzame werk- en leefomgeving. Onze kracht zit hem vooral in het samenbrengen van onze individuele kennis, kunde en ervaring  binnen projecten waarbij intensief wordt samengewerkt met gemeenten, projectontwikkelaars, bedrijven en bewoners. Door een gezamenlijke en gedragen inspanning, met unieke systeemoplossingen in openbaar en privaat terrein en door vergroening en verblauwing van onze omgeving kunnen wij de perfecte aanpak voor u bieden.
 
Gemeenten
 • Verzorging participatietrajecten
 • Samenwerking met stakeholders
 • Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte en betrokken bewoners
 • Integrale duurzaamheidstrajecten (thema’s veiligheid, duurzaamheid, circulaire, toekomstbestendig 
Projectontwikkelaars
 • Ontwikkeling van volledig zelfvoorziendende wijk (zonder gas- elektra, water- en rioolleiding)
 • Totaaloplossing van planvorming, realisatie en beheer (o.a. onderzoek, ontwerp, bestemmingsplan, bestek, directie, uitvoering en beheer en onderhoud)
 • Advies voor ontwerp klimaatbestendige inrichting
Industrieën / bedrijven
 • Duurzame oplossingen voor hetzelfde geld.
 • Behalen CO2 reductie
 • Besparing op drinkwater en afvalwater
 
 • tauw-logo
 • Wavin_Logo
 • mijnwaterfabriek-logo
 • Donker-Groep
 • vangelder-logo