Lange periodes met droogte komen steeds vaker voor

En daar moeten we ons tegen wapenen

Dit jaar maakt meer dan duidelijk dat het klimaat ook kan zorgen voor droogtes. Een neerslagtekort van 200 tot 300mm heeft een enorme impact op steden, de agrarische sector en de waterwinning. En dat terwijl ons hele rioolstelsel en watersysteem zijn ingericht op een snelle afvoer van water naar de zee. Dat staat volledig haaks op elkaar.

We zullen een nieuwe balans moeten zoeken en kijken hoe de natuur met water omgaat. Dat betekent dus meer regenwater vasthouden, infiltreren, gebruiken en vertraagd afvoer. Maar ook meer groen aanbrengen in de stad, op gebouwen (daken en gevels) en verharding te vervangen door groen.

  • tauw-logo
  • Wavin_Logo
  • mijnwaterfabriek-logo
  • Donker-Groep
  • vangelder-logo