Er valt steeds meer regen en de buien worden intensiever

En dat levert steeds meer overlast op

Vooral onze steden zijn overgevoelig voor teveel regenwater. Het kan immers geen kant op, alles is verhard. Een aantal jaren geleden bracht een bui van 150mm in 8 uur tijd de stad Kopenhagen een miljard schade toe en dat is het schrikbeeld van iedere stadsbestuurder. 

Daar komt nog bij dat overlast van regenwater vaak op dezelfde plek voorkomt: op lager gelegen gebieden, straten met een slecht functionerend rioolstelsel, bij tunnels etc. Het zijn dus vaak dezelfde mensen die er last van hebben. 

We zullen onze steden veel meer als een spons moeten gaan inrichten, op publiek én op privaat terrein. Dat vergt een enorme opgave.

  • tauw-logo
  • Wavin_Logo
  • mijnwaterfabriek-logo
  • Donker-Groep
  • vangelder-logo