Klimaatverandering geeft veel problemen

.... en daar moeten we mee leren omgaan

De afgelopen jaren worden we via de media steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering. Hagel- en stormschade, leegpompen van kelders, wateroverlast in woningen, verhoogde sterftecijfers in de zomer en meer recentelijk extreme droogte met desastreuze gevolgen voor onder andere de tuin- en landbouwsector. De klimaatverandering is al jaren gaande en zal naar verwachting de aankomende jaren alleen maar extremer worden.
Wateroverlast

Wateroverlast

Wateroverlast is voor ons Nederlanders als afvoerput van Europa niets bijzonders. Wel zien we de afgelopen jaren een duidelijke toename van water op straat situaties, onderlopende kelders en woningen/winkels die volledig geruineerd worden als gevolg van water en modder. Ook lijkt er sprake van hogere pieken in de grondwaterstand in de winterperiode waardoor grondwateroverlast vaker zal voorkomen als gevolg van de klimaatverandering. Ook kunnen meer extremen in de neerslag (zoals hagel en onweer) zorgen voor aanzienlijke materiele schade.
Overstroming

Overstroming

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en zorgen piekafvoeren in de rivieren voor hogere waterstanden, waardoor de kans op overstroming toeneemt. Met overstromingsrisico’s wordt in Nederland, als zijnde Waterland, al jaren rekening gehouden. Denk daarbij aan de ruimte voor de rivierprojecten en het deltaprogramma rivieren (verhogen en versterken dijken). Ook kleinschaliger wordt door diverse overheden meer ruimte gecreeerd voor water om risico’s van overstromingen te verkleinen.
Hitte

Hitte

Door de klimaatverandering worden de zomers warmer en de winters milder. Deze algehele verwarming zorgt voor diverse gezondheidsrisico’s. Bewezen is dat bij hittegolven een verhoogde kans bestaat op sterfte (12 %). Daarnaast neemt de kwaliteit van ons oppervlaktewater af bij toename van warmte (minder zuurstof, grotere kans op botulisme, blauwalg en ander ziekteverwekkers). Ook zorgt het milder wordende klimaat voor verdringing van inheemse flora en fauna door risicovollere exoten (tijgermug, wilde kat).
Droogte

Droogte

Droogte... dat is toch meer een probleem in Afrika? Sinds afgelopen zomer weten we beter en werden we in Nederland geconfronteerd met het droogste zomer in 40 jaar. Een zomer waarin onze volledige drinkwatervoorraad aangesproken moest worden om alle tuinen te besproeien en zwembaden te kunnen vullen. Problematischer was het voor de verdrogende veendijken, verschralende gewassen, verzilting van ondiep grondwater en inklinking van bodemlagen door lage grondwaterstanden. Wat doen we als dit structureel wordt en er echte tekorten gaan ontstaan aan drinkwater en water voor besproeiing in de landbouw en onze kassen? Wat doen we als water niet meer als vanzelfsprekend uit de kraan komt?
  • tauw-logo
  • Wavin_Logo
  • mijnwaterfabriek-logo
  • Donker-Groep
  • vangelder-logo